Informace o publikaci

Dopravní nehody v soudním lékařství a soudním inženýrství

Autoři

HIRT Miroslav BRZOBOHATÁ Andrea ĎATKO Miroslav KRAJSA Jan VOJTÍŠEK Tomáš ZELENÝ Michal SOKOL Miloš HIRTOVÁ Kateřina VÉMOLA Aleš

Rok publikování 2012
Druh Odborná kniha
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Popis Jak sám název napovídá, problematika dopravních nehod je v této monografii zeširoka rozebírána nejen z pohledu medicínského, ale i technického. Teprve uplatněním obou těchto přístupů je možné komplexně nahlédnout do tohoto složitého problému. V knize je dopodrobna rozvedena celá škála zranění, se kterými se při dopravních nehodách v tom nejširším slova smyslu můžeme setkat. Jedná se o širokou paletu nejrůznějších poranění postihujících jakoukoliv část lidského těla, můžeme říci "od hlavy k patě", a to naprosto bez výjimky, od zcela banálních zranění až po úrazy smrtelné. Co se týče četnosti, tak ve škále od poranění nejběžnějších, vzácnějších až po úrazy výjimečné či raritní. Po obsahové stránce jsou úrazy rozděleny podle typu dopravního prostředku, který úrazové změny způsobil, pohybujícího se jak po zemi (jednostopá vozidla, osobní a nákladní automobily, kolejová vozidla, včetně zvířat v dopravě), tak i ve vzduchu (vrtulová i proudová letadla, vrtulníky, kluzáky, padáky). Další rozdělení je zaměřeno na místo, kde se zraněná osoba v době dopravní nehody nacházela (chodci, osádka dopravního prostředku), vzájemné postavení a přesně vyspecifikovány jsou i možnosti zranění na jednotlivých částech těla u konkrétních typů dopravních nehod. U každého zranění je potom popsán mechanizmus i důvody jeho vzniku. Pro lepší přehlednost a větší názornost jsou přiložena četná schémata a náčrty. Samostatnou kapitolu potom tvoří problematika alkoholu, léčiv a drog v dopravě, včetně soudně lékařských laboratorních metod využívaných při zjišťování příčin a průběhu dopravních nehod a dále i trestně právní aspekty a činnost soudního znalce na místě dopravní nehody. Součástí publikace je rovněž výkladový slovníček odborných, především medicínských pojmů a menší rejstřík. Svým zaměřením je publikace určena především pro profesionály pohybující se v problematice objasňování příčin, mechanizmů vzniku i následků dopravních nehod, a to s důrazem na hledisko soudně lékařské či případně soudně inženýrské. Ovšem z monografie může čerpat informace kdokoliv, kdo má o toto téma zájem a kdo si chce rozšířit svoje vědomosti, ať jsou to pre- i postgraduální studenti lékařských či právnických fakult na univerzitách nebo vysokých školách technického zaměření, popřípadě studenti policejních škol a nevyjímaje ani laiky, pro které je celá publikace „odlehčena“ bohatým souborem kazuistik, podaných jednoduchou a srozumitelnou formou.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info