Informace o publikaci

Proces zkušenostně reflektivního učení v pojetí lektorů osobnostně sociálního rozvoje.

Autoři

KOLÁŘ Jan NEHYBA Jan LAZAROVÁ Bohumíra

Rok publikování 2012
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sportovních studií

Citace
Popis Zkušenostně reflektivní učení představuje pedagogickou teorií i praxí prověřené koncepty učení, jejichž společným znakem je cílené promýšlení, vyhodnocování či transformace zažitého, během něhož se lidé individuálně nebo ve spolupráci s ostatními pokoušejí objevit nové zdroje a možnosti, které jim tyto zkušenosti skýtají pro jejich bezprostřední životní realitu (srov. např. Boud, Keogh, Walker, 2005; Mezirow, 1990; Moon, 2009; Weil, McGill, 1990). V odborné literatuře se tyto koncepty objevují zejména v podobě různých modelů, resp. cyklů učení (viz např. Kolb, 1984; Jarvis, 2004) usilujících o podrobný popis procesu takto založeného učení. Otázkou, kterou si kladou autoři příspěvku je, jakým způsobem lektoři osobnostně sociálního rozvoje tuto platformu učení v praxi skutečně uchopují a využívají při práci se svými cílovými skupinami. Odpověď hledají prostřednictvím kvalitativní analýzy videozáznamů skupinových sezení provedených v kombinaci s analýzou narativních rozhovorů, na jejichž základě je nakonec identifikováno a popsáno několik možných pojetí zkušenostně reflektivního učení, která se v praxi objevují.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info