Informace o publikaci

Právní formy místní regulace pozemní dopravy (nejen ve světle aktuální soudní judikatury)

Autoři

HEJČ David HUSSEINI Faisal KADEČKA Stanislav

Rok publikování 2013
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Správní právo : odborný časopis pro oblast státní správy a správního práva
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Obor Právní vědy
Klíčová slova land transit; legal forms of regulation; local self-government; measure of a general nature
Popis Autoři se ve svém příspěvku věnují rozboru právní formy nástrojů regulace pozemní dopravy, kterou mohou využívat za tímto účelem orgány územní samosprávy. Docházejí k závěru, že tyto nástroje shodně vykazují znaky opatření obecné povahy. Zároveň konstatují, že vedle institutu opatření obecné povahy existuje v dané oblasti v téže věci i rozhodnutí o stanovení příslušného dopravního značení. Tento stav není vhodný, zejména z hlediska principu procesní ekonomie. Autoři se proto zamýšlejí nad danou problematikou i de lege ferenda.
Související projekty: