Informace o publikaci

Úloha správního soudnictví při ochraně veřejného zájmu na pozadí památkové péče

Autoři

JURNÍKOVÁ Jana

Druh Článek ve sborníku
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Obor Právní vědy
Klíčová slova public interest, property rights, cultural heritage, protection of cultural heritage, ministry, administrative proceeding, iniciative, action, complaint, the Ombudsman
Popis The paper is devoted to rflection on the topic of public interest in the field of protection of cultural heritage, and tools to its protection. It deals with the very nature of the decision making proces as a form of proces started on ex officio, with emphasis on the role of initiatiating proceedings.
Související projekty: