Informace o projektu

Veřejný zájem v památkové péči (VZPP)

Kód projektu
MUNI/A/0928/2011
Období řešení
1/2012 - 12/2012
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta

Cílem projektu je analyzovat úlohu veřejného zájmu při ochraně památkového fondu v České republice. Projekt bude charakterizovat pojem veřejný zájem a jeho projev v současné právní úpravě na úseku kulturních památek a archeologických výzkumů, dále se zaměří na současnou aplikační praxi a bude formulovat doporučení pro budoucí právní úpravu. Projekt bude zkoumat odůvodněnost zásahů ze strany státu do vlastnického práva v oblasti kulturních památek a pokusí se hledat odpověď na míru těchto zásahů a jejich faktickou účelnost. Propojení teoretické stránky s praxí umožňuje především vzdělání v oblasti archeologie u jednoho z řešitelů. V prvním půlroce lze očekávat sběr informací jak z tuzemské, tak i zahraniční literatury, jejich vyhodnocování, mapování případů v praxi, a formulace prvních závěrů projektu. V druhém půlroce budou závěry dále zpřesňovány a regentovány na odborných konferencích a v odborných periodikách. Výsledky budou použity a rozvíjeny u studentů v rámci doktorského studijního programu a vyvrcholí disertační prací (Mgr. Klára Prokopová), stejně tak budou využitelné při realizaci předmětu Správa kultury v navazujícím magisterském studijním programu Veřejná správa a Správní právo II. v magisterském studijním programu Právo a právní věda, oboru Právo.

Publikace

Počet publikací: 5


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info