Informace o publikaci

Proměna knihoven a nové způsoby šíření poznání – digitální knihovny a otevřený přístup k vědeckým výsledkům

Autoři

ZLATUŠKA Jiří

Rok publikování 2013
Druh Vyžádané přednášky
Citace
Popis Internacionalizace vědeckého prostředí a mobilita vědeckých pracovníků vytváří impulsy ke zprůhlednění systému financování produkce i vytváření standardů odpovědnosti z nakládání s prostředky veřejných rozpočtů nebo grantových agentur, které výzkum tyto poznatky produkující financuje. Otevřený přístup k výsledkům vědeckého poznání se stává normou, která mění publikační zvyklosti a vytváří tlak na komerční vydavatele. Přístup k publikacím se přirozeně rozšiřuje i na požadavek volného přístupu ke zdrojovým datům i metodám jejich zpracování a vede k novému způsobu přijímání vědeckých poznatků a objevů vědeckou komunitou. V rozvinutých zemích dochází ke změně základních požadavků na zpřístupňování výsledků vědeckého bádání. Evropská unie i Spojené státy začínají požadavek otevřeného přístupu spojovat se systémy financování vědy. Institucionální repozitáře otevřeného přístupu se stávají součástí chování kvalitních výzkumných institucí, přechod na tzv. „gold“ způsob publikace výsledků s otevřeným přístupem povede i ke změně rozpočtování uvnitř vědeckých institucí. Technické nástroje změní radikálním způsobem úlohu knihoven, dají ale také vzniknout novým druhům činností a profesních specializací. Paradigma otevřeného přístupu k výsledkům bádání i zdrojovým datům, na kterých vědecké výsledky staví, výrazným způsobem ovlivní požadavky kladené veřejnou správou na vědce, na způsob jejich financování i na rozpočtové položky vědeckých institucí. Změní se i způsoby hodnocení kvality vědeckých institucí, nemá-li být užití kritérií vycházejících z modelu komunikace mezi vědci a společností znamenat výraznou brzdu v jejich zkvalitňování i společenské relevanci.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info