Informace o publikaci

Nadační právo v Rakousku – vhodná inspirace nebo odstrašující příklad?

Autoři

RONOVSKÁ Kateřina

Druh Vyžádané přednášky
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Popis Příspěvek byl přednesen na mezinárodní konferenci Československé právnické dni 2013, která byla organizována Slovenskou JA v Omšenie, Slovensko. Příspěvek byl zaměřen na rakouské soukromé nadace, právní formu, která by mohla být využita jako alternativa např. k českým svěřenským fondům v režimu nového občanského zákoníku.
Související projekty: