Informace o publikaci

Vybrané aspekty financování památkové péče

Autoři

PROKOPOVÁ Klára SOCHOROVÁ Dagmar

Druh Článek ve sborníku
Konference Dny práva 2012 - Days of Law 2012
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Obor Právní vědy
Klíčová slova funding; Monument care; public interest
Popis Článek se zabývá mechanismy financování památkové péče v České republice a postavením a rolí subjektů, které se na něm podílejí. Zvláštní pozornost bude věnována zejména problematice ekonomických nástrojů uplatňovaných při ochraně kulturního dědictví.
Související projekty: