Informace o publikaci

Vliv finanční činnosti státu na samosprávné postavení obcí

Autoři

MÜLLEROVÁ Kristýna

Druh Článek ve sborníku
Konference Dny práva 2012 – Days of Law 2012
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
www http://www.law.muni.cz/sborniky/dny_prava_2012/index.html
Obor Právní vědy
Klíčová slova municipality; self-governing status; tax income; budget
Popis Tato práce se zabývá vlivem finanční činnosti státu na činnost územní samosprávy, konkrétně z pohledu příjmové stránky rozpočtu obcí. Autorka popisuje jaký vliv má tato činnost státu na posilování či oslabování samosprávného postavení obcí, zda stát obce v samostatnosti podporuje či nikoli. Práce se tedy zabývá finančním základem, který poskytuje stát obcím k jejich činnosti a možnostmi, které obce v tomto ohledu mají. V práci je zmíněn i postoj ČR k Evropské chartě místní samosprávy. Jsou zde stručně rozebrány výjimky jež ČR vůči chartě učinila a jejich vliv na postavení obcí v ČR.
Související projekty: