Informace o publikaci

Similarities and Differences in the Development of Foundation Law

Název česky Shody a rozdíly ve vývoji nadačního práva
Autoři

VITOUL Vlastimil

Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Související projekty: