Informace o publikaci

Dopad účinnosti NOZ na občanská sdružení

Autoři

BENÁK Jaroslav

Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Časopis pro právní vědu a praxi
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Obor Právní vědy
Klíčová slova civic association; new Czech civil code; public benefit stauts
Popis Článek analyzuje česká občanská sdružení a přichází s jejich rozdělením na staré organizace, pomocníky státu a advokační sdružení. Následně se autor zabývá, jak na kterou skupinu organizací dopadnou změny související s rekodifikací soukromého práva. Některým organizacím (zejména pomocníkům státu) může vyhovovat přeměna na ústav nebo sociální družstvo. Autor dochází k závěru, že hlavní změny, které jsou zdrojem obav, nevycházejí přímo z nové právní úpravy spolkového práva v NOZ, ale s nejasnostmi souvisejícími s daňovými předpisy (kdy poměrně dlouho nebylo jasné, zda vznikne zákon o statusu veřejné prospěšnosti) a s fundraisingem (ať už z veřejných rozpočtů či od individuálních dárců).
Související projekty: