Informace o publikaci

Mechorosty mokřadních biotopů na vybraných lučních enklávách Krkonoš

Logo poskytovatele
Autoři

MIKULÁŠKOVÁ Eva JIROUŠEK Martin PROCHÁZKOVÁ Jana TÁBORSKÁ Markéta

Rok publikování 2013
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Opera Corcontica
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Botanika
Klíčová slova mosses; hepatics; meadow spring; fen meadow; mountain grasslands; management of unimproved grasslands
Popis Během bryologického průzkumu v Krkonoších jsme navštívili 17 lučních enkláv situovaných pod horní hranicí lesa. Zvýšená pozornost byla věnována především svahovým lučním prameništím, zrašelinělým loukám, břehům melioračních stružek a potoků. Ostatní luční biotopy byly pro mechorosty vesměs nepříznivé z důvodu vysokého zápoje bylinného patra. Cenná a druhově bohatá mokřadní bryoflóra se vyskytovala na následujících lokalitách: Brádlerovy Boudy, Klínové Boudy, Liščí louka, Medvědí Boudy, Mokré Jámy, Studniční Boudy, Velké Tippeltovy Boudy, Zadní Rennerovy Boudy. Klíčovým faktorem pro výskyt mokřadních druhů byla dostupnost vhodných mikrostanovišť. Celkem bylo zaznamenáno 28 druhů játrovek a 101 druhů mechů. K nejvýznačnějším nálezům patří Aneura maxima, Calypogeia fissa, Campylium stellatum, Sphagnum inundatum, Sphagnum subnitens a Sphagnum warnstorfi.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info