Informace o publikaci

Společenstva mechorostů na horských prameništích Hrubého Jeseníku a hlavní ekologické faktory, které je ovlivňují

Logo poskytovatele
Autoři

TÁBORSKÁ Markéta

Rok publikování 2013
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci : Přírodní vědy
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Botanika
Klíčová slova Bryophytes; Hrubý Jeseník Mts.; mountain springs; NMDS; CCA
Popis Článek pojednává o hlavních faktorech, které ovlivňují druhové složení mechového patra na horských prameništích v Hrubém Jeseníku. K nejdůležitějším z těchto faktorů řadíme chemické vlastnosti vody (pH, konduktivitu), nadmořskou výšku a orientaci a sklon svahu. Společenstva byla studována na 64 prameništích v lesním a subalpínském stupni, kde bylo zaznamenáno celkem 133 taxonů mechorostů. Z výsledků statistických analýz je patrné, že lesní a subalpínská prameniště se z hlediska odpovědi na ekologické faktory liší. Společenstva lesních pramenišť jsou strukturována především podél gradientu nadmořské výšky a s ní negativně korelovanými vlastnostmi vody, zejména konduktivitou. V případě subalpínských pramenišť měřené proměnné prostředí vysvětlují pouze malé procento variability ve druhovém složení, která bude pravděpodobně silněji ovlivněna náhodnými procesy formujícími společenstva, případně skrytými ekologickými faktory, které se studií nepodařilo zachytit.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info