Informace o publikaci

Ius civile, ius gentium, císařské právo a zrušení testamentu

Autoři

SALÁK Pavel

Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Časopis pro právní vědu a praxi
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Obor Právní vědy
Klíčová slova Roman Law;Ius Civile;IUs Gentium;Military Testament;ABGB (Civil Code 1811);Dissolution of Testament
Popis Text je zaměřen vývoj právní úpravy zrušení testamentu v římském právu. Zejména se pak zabývá vlivy vojenského testamentu, jako výjimky z pravidel římského práva dědického. Následně se věnuje tomu, jak se tyto výjimky postupně stávaly pravidlem v ABGB a Osnově 1937 a snaží se najít i stopy v zákoně č. 89/2012 Sb.
Související projekty: