Informace o publikaci

Úroveň hudebních dovedností u dětí předškolního věku

Autoři

KNOPOVÁ Blanka

Rok publikování 2013
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Kapitola je zaměřená na ověření hudebních kompetencí stanovených Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání, kterých by měly dosáhnout děti přecházející do 1. třídy základní školy. Realizovaným výzkumným šetření se zjišťuje, které hudební dovednosti mají děti osvojené, a ve kterých oblastech nedosahují požadované úrovně. Toto dílčí výzkumné šetření navazuje na již uskutečněné a publikované výstupy realizované v rámci výzkumného záměru Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcově vzdělávacího programu pro základní vzdělání (MSM0021622443), který je realizován na PedF MU v období 2007 – 2013.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info