Informace o publikaci

Obchodní firma v novém občanském zákoníku

Autoři

KOŽIAK Jaromír

Druh Odborná kniha
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Přiložené soubory
Popis Publikace je výstupem specifického výzkumu Masarykovy univerzity a autor se věnuje problematice obchodní firmy v podmínkách nového občanského zákoníku. Nastíněna je podstata právní firmy, její zásady, práva k firmě a dispozice s obchodní firmou, zaměnitelnost a klamavost obchodní firmy, otázky spojené s užíváním firmy nabyté od právního předchůdce, tzv. nástupnictví, koncernové firmy, souvislosti podnikání fyzické osoby. V závěru autor shrnuje změny úpravy v novém Občanském zákoníku oproti Obchodnímu zákoníku.
Související projekty: