Informace o publikaci

Právnické osoby veřejného práva jako subjekty majetkové a dobrá veřejné správa

Autoři

HAVLAN Petr

Rok publikování 2013
Druh Článek ve sborníku
Konference Teória a prax verejnej správy, Časť 1.
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Obor Právní vědy
Klíčová slova public law legal entities - public property - good public administration
Popis Příspěvek je zaměřen na mnohdy (a to zcela neopodstatněně) opomíjenou souvislost mezi řádným hospodařením právnických osob veřejného práva s majetkem a dobrou veřejnou správou. Jde přitom hlavně o to, aby zásada řádného hospodaření právnických osob veřejného práva s majetkem zaujala v systému principů dobré veřejné správy místo, které odpovídá jejímu klíčovému významu. Na bázi stručné kritické analýzy české právní úpravy hospodaření a nakládání s veřejným majetkem a prezentování jejího značně neutěšeného stavu je pak v příspěvku mj. zdůrazněno a přiměřeně zdůvodněno proč v Česku zatím nelze (v podstatě) dostát zásadě řádného hospodaření s veřejným majetkem.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info