Informace o publikaci

Vliv legis arbitri na uznání a výkon cizího rozhodčího nálezu

Autoři

DRLIČKOVÁ Klára

Druh Odborná kniha
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Přiložené soubory
Popis Tato publikace se zabývá vymezením pojmu lex arbitri, jeho rolí ve fázi průběhu rozhodčího řízení a zejména jeho vlivem ve fázi uznání a výkonu rozhodčího nálezu. Publikace si klade dva cíle, z nichž dosažení prvního podmiňuje naplnění druhého. Prvním cílem publikace je vymezení pojmu lex arbitri, jeho identifikace pro případ konkrétního rozhodčího řízení a jeho role ve fázi průběhu rozhodčího řízení. Druhým cílem je pak zhodnocení působení lex arbitri ve fázi uznání a výkonu rozhodčího nálezu v jiném státě.
Související projekty: