Informace o publikaci

Staré vs. nové právní formy organizací nevýdělečné sféry

Autoři

RONOVSKÁ Kateřina

Druh Vyžádané přednášky
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Popis Příspěvek byl zaměřen na změny, které se dotýkají neziskového sektoru, které nastanou v souvislosti s rekodifikací soukromého práva po 1.1. 2014
Související projekty: