Informace o publikaci

Právní a praktické dopady nesprávné transpozice směrnice o zneužívajících klauzulích

Autoři

ŠŤAVÍKOVÁ ŘEZNÍČKOVÁ Iva

Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Jurisprudence
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Obor Právní vědy
Klíčová slova transposition of Directive 93/13; Simmenthal case; supremacy of EU law; direct effect of Directives
Popis Příspěvek se zabývá nesprávnou implementaci článku 6 odst. 1 směrnice 93/13/EHS. Nesprávná transpozice směrnice je nazírána optikou usnesení Ústavního soudu. Autorka zkoumá, zda lze princip přednosti, který je přiznán nařízením ve smyslu rozsudku Simmenthal, plně aplikovat i na směrnice, tak jak bylo dovozeno Ústavním soudem. Nesprávná transpozice směrnice je diskutována i v souvislosti s náhradou škody resp. kdo je povinen k její náhradě.
Související projekty: