Informace o projektu

Zneužívající klauzule ve smlouvách o spotřebitelském úvěru (ZKSSU)

Kód projektu
MUNI/A/0908/2012
Období řešení
1/2013 - 12/2013
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta

Navrhovaný společný projekt doktoranda a školitele se za použití věděckých metod orientuje na velmi aktuální problematiku ochrany spotřebitele v evropském a českém soukromém právu. Ochrana spotřebitele při spotřebiteleské úvěrovaní je více než aktuální a tvoří jednu z priorit spotřebitelské politiky na úrovni EU v rámci dotváření jednotného vnitřního trhu. Projekt si stanovuje dva hlavní cíle. I. Zacílení na relevantní ustanovení dotčených vnitrostátních předpisů (zejména zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů), která nebyla řádně implementována , jejich konstruktivní kritika a důsledky této nenáležité implementace. II. Zmapovaní českého finančního trhu v oblasti poskytování spotřebitelských úvěrů za účelem identifikace a interpretace smluvních ustanovení, která by mohla být považována za zneužívající ve smyslu směrnice 93/13/EHS.

Publikace

Počet publikací: 6