Informace o publikaci

"Vazební" novela trestního řádu a její dopad na činnost státních zástupců

Autoři

CHROMÝ Jakub PŘEPECHALOVÁ Kateřina RŮŽIČKA Miroslav

Rok publikování 2012
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Státní zastupitelství
Citace
Popis Tento příspěvek se zabývá novelou trestního řádu č. 459/2011 Sb., která se zpravidla označuje jako „vazební novela“. Toto pojmenování není úplně přesné, protože velká část novely řeší i jiné otázky (např. prohlídky jiných prostor a pozemků, použitelnost některých dalších důkazů v trestním řízení a otázky mezinárodní justiční spolupráce v trestních věcech). Článek věnuje pozornost problémům vazby, zejména hlavním novinkám v právní úpravě (změny důvodů vazby, jiný způsob rozhodování o dalším trvání vazby v přípravném řízení – o tom nově rozhoduje soud). Zmiňuje i specifické otázky spojené s aplikací přechodných ustanovení novely o vazbě (započítávání již proběhlých dob do lhůt pro rozhodnutí o dalším trvání vazby po dni 1. ledna 2012).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info