Informace o publikaci

Srovnání forem a průběhu výkonu domácího vězení v České republice a v Anglii a Walesu

Autoři

BOLEDOVIČOVÁ Lucie

Rok publikování 2014
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Státní zastupitelství
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Obor Právní vědy
Klíčová slova house arrest; punishment; Czech Republic; England and Wales; control of execution; electronic monitoring; breach consequences
Popis Článek zkoumá formy, v nichž se domácí vězení vyskytuje v právní úpravě České republiky a Anglie a Walesu. Dále se zaměřuje na průběh výkonu domácího vězení v těchto dvou státech a způsob zajištění jeho kontroly. Srovnávány jsou jednotlivé fáze výkonu domácího vězení od jeho zahájení přes vlastní kontrolu jeho průběhu ke skončení výkonu domácího vězení v podobě porušení podmínek jeho výkonu.
Související projekty: