Informace o publikaci

Právní aspekty uchovávání provozních a lokalizačních údajů

Autoři

MYŠKA Matěj

Druh Odborná kniha
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Přiložené soubory
Popis Práce se zabývá právními aspekty blanketního uchovávání provozních a lokalizačních údajů, tzv. data retention a to ve dvou rovinách. V rovině první se jedná o stanovení povinnosti operátorům provozní a lokalizační údaje držet; v rovině druhé se pak jedná o oprávnění veřejných orgánů tyto údaje vyžadovat. Práce v obecné části vymezuje základní pojmy, význam metadat o komunikaci a jejich ochranu právem, zejména v rámci základního lidského práva na soukromí. Dále pak následuje historický přehled vývoje myšlenky data retention v evropském právu a kontroverze, které tuto změnu paradigmatu nakládání s provozními a lokalizačními údaji provázely. V další části práce je provedena kritická analýza Směrnice 2006/24/ES, a to jak obsahová, tak lidskoprávní a to se zohledněním judikatury národních soudů vyjadřujících se k ústavnosti prováděcích národních úprav. Ve zvláštní části jsou podrobně diskutovány dvě národní implementační řešení – české a rakouské – a to v obou výše naznačených rovinách. Poslední část práce se věnuje řízení o souladnosti Směrnice s Chartou základních práv Evropské unie před Soudním dvorem Evropské unie.
Související projekty: