Informace o publikaci

Česko - polská právní komparatistika 2013

Autoři

CZUDEK Damian KOZIEŁ Michal

Druh Uspořádání konference
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Popis Hlavním posláním série konferencí „Česko – polská právní komparatistika“ (2013) je vytvoření platformy pro podporu a rozvoj mladých vědeckých pracovníků a vědecké práce jako takové v oblasti právní komparatistiky, jež je v dnešním stále se „zmenšujícím“ světe velice důležitou metodou vědeckého poznání. Účastníci konference se budou zabývat analýzou a srovnáváním vybraných institutů v právním řádu Polska a České republiky.
Související projekty: