Informace o publikaci

OCHRANA DÍTĚTE V RODINĚ S VÝSKYTEM DOMÁCÍHO NÁSILÍ

Autoři

KOZLOVÁ Veronika

Druh Článek ve sborníku
Konference Recenzovaný sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Právní rozpravy
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
www http://www.magnanimitas.cz/pravni-rozpravy-2014
Obor Právní vědy
Klíčová slova domestic violence; homeban, child; best child’s interest
Popis Příspěvek se zabývá analýzou nové právní úpravy ve vazbě na problematiku soudního vykázání podle zákona o zvláštních řízeních soudních a nového občanského zákoníku. Zvláštní pozornost je věnována dětem a jejich ochraně. Vzhledem k povaze problematiky se příspěvek nevyhýbá ani představení možností vykázání trestního a povinností orgánu sociálně-právní ochraně dětí v případě domácího násilí.
Související projekty: