Informace o publikaci

Vzhled jako kognitivní zkratka v politickém uvažování: Experimentální studie vlivu stereotypů na hodnocení politiků v prostředí se silnou přítomností politických témat

Logo poskytovatele
Autoři

CHYTILEK Roman EIBL Otto HRBKOVÁ Lenka ZAGRAPAN Jozef JANOVSKÝ Jozef

Rok publikování 2014
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Sociální studia
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
www http://socstudia.fss.muni.cz/sites/default/files/Vzhled_jako_kognitivni_zkratka_v_politickem_uvazovani_Roman_Chytilek_Otto_Eibl_Lenka_Hrbkova_Jozef_Zagrapan_Jozef_Janovsky.pdf
Obor Politologie a politické vědy
Klíčová slova Appearance; stereotypes; political judgment; experimental political science; electability of candidates
Popis Tento experimentální výzkum navazuje na studie zaměřené na vliv vzhledu kandidáta na volební rozhodování voličů a adaptuje dané téma na české podmínky. Vzhled je důležitým zdrojem stereotypů, jež mohou voliči využít jako informace potřebné k výběru politického kandidáta. Na rozdíl od většiny dostupné literatury není důraz v této studii kladen pouze na vizuální stránku kandidátů, ale především na jejich pozice v politických tématech. Zkoumán je efekt stereotypů spojených s etnicitou, věkem a tělesnou hmotností kandidáta v prostředí bohatém na informace o politických postojích kandidáta. Ukazuje se, že klíčový vliv na volební rozhodnutí mají politická témata, nikoliv vzhled kandidáta. V kontextu volby s přítomností politických témat jako důležitého prvku informovanosti voličů tedy prostor pro působení stereotypů odvozených ze vzhledu politiků výrazně klesá.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info