Informace o publikaci

Německé zkušenosti s elektronickým monitoringem, aneb cesta k (ne)zavedení domácího vězení

Autoři

BOLEDOVIČOVÁ Lucie

Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Časopis pro právní vědu a praxi
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Obor Právní vědy
Klíčová slova Electronic monitoring; house arrest; Hessen; Baden-Wüttemberg
Popis Článek se zabývá pilotním testováním elektronicky monitorovaného domácího vězení ve dvou německých zemích, v Hesensku (2000-2002) a v Bádensko-Württembersku (2010-2012), které doprovázel vědecký výzkum Max-Planck-Institutu. V těchto zemích je namísto pojmu domácí vězení často používán pojem elektronický monitoring nebo elektronické náramky, jenž může zahrnovat kontrolní prostředek i domácí vězení nebo jen kontrolní prostředek (bez domácího vězení). Článek se zaměřuje na rozdíly v testovaných formách domácího vězení a zkoumá podobnosti a rozdíly v podmínkách uložení a výkonu domácího vězení s elektronickým monitoringem v obou zemích. Rovněž poukazuje na na některé problémy či rizika, s nimiž se dle výsledků výzkumů tyto země potýkaly. V případě Bádensko-Württemberska vedly převážně negativní výsledky výzkumu a nedosažení očekávaných cílů k rozhodnutí vlády nepokračovat v implementaci elektronicky monitorovaného domácího vězení. Zatímco v Hesensku vedly pozitivně prezentované výsledky výzkumu a příznivý postoj subjektů podílejících se na jeho aplikaci k pokračování v implementaci domácího vězení s elektronickým monitoringem a k rozšíření oblastí (či forem) jeho využití.
Související projekty: