Informace o publikaci

„Čistý jazyk“ jako výzkumný nástroj pro detekci tacitních znalostí studentů učitelství

Autoři

ŠVEC Vlastimil PRAVDOVÁ Blanka SVOJANOVSKÝ Petr NEHYBA Jan

Rok publikování 2014
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis V příspěvku se soustředíme na tacitní znalosti (Polanyi, 2009) v kontextu učitelského vzdělávání. Důležitým znakem tacitních znalostí je jejich procedurálnost, neukončenost a obtížná vyjádřitelnost (Sternberg, 2004). Abychom byli schopni tacitní znalosti zkoumat, uchopujeme je skrze konceptuální metafory (Lakoff a Johnson, 1999). Metafora díky své významové bohatosti (komplexnosti) dokáže ve verbalizované výpovědi vyjádřit tacitní znalost tak, že si částečně zachovává svůj tacitní charakter (Šíp, Nehyba, Svojanovský, 2015). Tacitní znalosti se intenzivně projevují například v jednání v neočekávaných situacích. Cílem našeho příspvěku je na datech kvalitativní případové studie ilustrovat, jakým způsobem se tacitní znalosti projevují při reflexi studenta učitelství orientované na jeho vlastní jednání v neočekávaných situacích během pedagogické praxe. Za tímto účelem jsme jako výzkumníci při sběru dat používali specifickou metodu dotazování, která se jmenuje “čistý jazyk”. Tato metoda umožňuje objevovat a vyjadřovat přirozeně se vyskytující metafory s cílem hlubokého porozumění symbolickému světu člověka (Tosey, Lawley and Meese, 2014). Provedli jsme sérii pěti hloubkových rozhovorů s jedním studentem učitelství, jednalo se tak o intenzivní studium jednoho případu (Swanborn, 2010; Woodside 2010). Výsledkem analýzy a interpretace dat je především ucelený model zachycující způsob, jakým student prostřednictvím metafor uchopuje vlastní jednání v různých typech neočkávaných situací.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info