Informace o publikaci

The Significance Of (CA)n Tandem Repeat in GABA(A) Beta-3 Subunit Gene in Tinnitus Manifestation

Název česky Význam (CA)n repetitivní sekvence genu pro beta-3 podjednotku GABA(A) receptoru při manifestaci tinnitu
Autoři

ROTTENBERG Jan ŽALLMANN Miroslav KOSTŘICA Rom JURAJDA Michal TALACH Tomáš

Rok publikování 2014
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
www http://www.csnn.eu/ceska-slovenska-neurologie-clanek/vyznam-ca-n-repetitivni-sekvence-genu-pro-beta-3-podjednotku-gaba-a-receptoru-pri-manifestaci-tinnitu-49306
Obor ORL, oftalmologie, stomatologie
Klíčová slova tinnitus; GABA-A receptor; auditory evoked potentials
Přiložené soubory
Popis Cíl studie: Cílem studie bylo zjištění vztahů mezi manifestací tinnitu, nálezem na sluchových evokovaných potenciálech a genetickým pozadím u receptoru pro gamaaminomáselnou kyselinu typu A (GABA(A) receptor), podporující desinhibiční hypotézu vzniku tinnitu. Materiál a metody: bylo vyšetřeno 131 pacientů z hlediska sluchové ztráty, provedena kvantifikace tinnitu, sluchové evokované potenciály střední latence (MLR) a kmenové sluchové evokované potenciály (BAEP) a dále stanovení genotypu (CA)n repetitivní sekvence pro beta-3 podjednotku GABA(A) receptoru. Následně byly hledány vztahy mezi jednotlivými výsledky a manifestací tinnitu. Výsledky: byla nalezena korelace tinnitus skóre s amplitudovým poměrem vln V/III v BAEP (R=0.22, p<0.001) a s průměrným sluchovým prahem (R=0.22, p=0.17). Rovněž byla nalezena korelace tinnitus skóre s amplitudou vlny PA v MLR (R=0.31-0.37; p<0.001). Výsledky MLR neukázaly žádný vztah k průměrnému sluchovému prahu. U skupiny s kratší anamnézou tinnitu (méně než 9 měsíců) byl prokázán rozdíl v manifestaci tinnitu na genotypu pro (CA)n repetitivní sekvenci genu pro beta-3 podjednotku GABA(A) receptoru (p=0.002). Tento výsledek byl rovněž konzistentní s rozložením amplitudy vlny PA v dané subpopulaci. Závěr: tyto výsledky svědčí o existenci dvou hlavních regulačních mechanismů vzniku tinnitu: první, který je závislý na velikosti sluchové ztráty, je na úrovni mozkového kmene, zatímco druhý je na úrovni korové s možnou souvislostí s genotypem (CA)n repetitivní sekvence pro beta-3 podjednotku GABA(A) receptoru
Související projekty: