Informace o publikaci

Využití plazmochemických metod přípravy nanopovlaků k hydrofobní a oleofobní úpravě textilních materiálů pro filtrační ochranný oděv

Autoři

OBŠEL Vladimír KLÍMA Miloš KUČERA František FLORUS Stanislav KEDROŇOVÁ Eva OTŘÍSAL Pavel

Rok publikování 2014
Druh Článek ve sborníku
Konference Sborník HazmatProtect 2014
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Vojenství
Klíčová slova Hydrophobic modification, oleo phobic modification, chemical warfare agents, chemical resistance, harmful substance, nanocoatings, effect of lotos flower
Popis Byla ověřena možnost vytváření nanopovlaků s hydrofobními nebo oleofobními vlastnostmi na textilních materiálech pro ochranné oděvy plasmochemickými postupy s využitím atmosférické plasmy bez vakua. Na čtyřech vzorcích vybraných textilních materiálů bez dodatečných úprav (Ba, PES+Ba, PES+Ba+Nomex, Ba+Nomex) byly plasmovou tryskou aplikovány deseti různými postupy nanopovlaky s použítím hexamethyldisiloxanů (HMDSO), oktamethylcyklotetrasiloxanu (OMCTS) a Nanoskla. Připravené vzorky byly vyhodnoceny z hlediska dosaženého hydrofobního a oleofobního efektu pozorováním volně ležících kapek vody a olivového oleje. Následně byly některé vybrané vzorky vyhodnoceny i z hlediska chování vůči volně ležícím kapkám yperitu. Pravděpodobné chování látky VX, yperitu a somanu bylo u vybraných vzorků simulováno pozorováním volně ležících kapek olivového oleje, nitrobenzenu a propanolu s podobnými hodnotami povrchového napětí jako výše zmíněné BCHL. Nalezené hodnoty kontaktních úhlů byly porovnány s hodnotami kontaktních úhlů zjištěnými u dvou vývojových materiálů krycí textilie pro modernizovaný filtrační ochranný převlek s klasickou hydrofobní a oleofobní úpravou, které byly poskytnuty firmou B.O.I.S. – Filtry, s.r.o. U všech vzorků se posuzovala změna kontaktního úhlu v čase a také homogenita úpravy. Nehodnotila se stabilita ani mechanická odolnost aplikovaných úprav, ani jejich odolnost vůči praní. Bylo prokázáno, že pomocí plasmochemických úprav lze na vhodných textilních materiálech připravit nanopovlaky až s ultrahydrofobními (kontaktní úhel pro vodu větší než 150 °) a superoleofobními (kontaktní úhel pro olivový olej větší než 136 °) vlastnostmi. Nejlepší výsledky, tzv. efekt lotosového květu, byly dosaženy zejména u dvou vzorků textilních materiálů obsahujících podíl nomexových vláken.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info