Informace o publikaci

Potenciálně rizikové chování studentů Masarykovy univerzity a jeho prevence

Autoři

KACHLÍK Petr

Rok publikování 2014
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Byly realizovány 3 výzkumné studie, které byly zaměřeny na užívání potenciálně návykových látek, návykové chování a preventivní aktivity na Masarykově univerzitě. Pomocí dotazníků byli osloveni studenti prezenční formy ze všech 9 fakult Univerzity. Z výsledků vyplynulo, že ve vzorku jsou nejčastěji konzumovanými substančními drogami alkohol, tabák, kofein, kanabinoidy, v menší míře též halucinogeny, tlumivé léky a taneční drogy. Běžně provozovanými aktivitami jsou práce s počítačem, internetem a mobilním telefonem, jichž respondenti využívají zejména k prohlížení obsahu webu, čtení pošty, chatování, pohybu v sociálních sítích, telefonování a psaní SMS zpráv. Více než pětina vzorku byla na Univerzitě oslovena prevencí závislostí, respondenti studovali zejména na fakultě pedagogické a lékařské. Mimofakultní preventivní aktivity se vyskytovaly řídce. V rámci prevence jsou využívány zejména monologicky vedené přednášky, jejich náplní je především problematika alkoholismu a tabakismu, chybí návaznost a systematičnost.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info