Informace o publikaci

Sleva na dani u pracujících starobních důchodců z pohledu zneužití práva

Logo poskytovatele
Autoři

NECKÁŘ Jan

Rok publikování 2014
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj MUNI Law Working Paper
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
www http://www.law.muni.cz/dokumenty/29483
Obor Právní vědy
Klíčová slova Tax reduction, Abuse of Law, Pensioners, Act.
Popis Text je věnován problematice nároku na slevu na dani z příjmů fyzických osob u poživatelů starobního důchodu z pohledu zásady zákazu zneužití práva. Zneužití daňového práva je v poslední době velice častým argumentem daňové správy, když posuzuje chování a jednání daňových subjektů snažících se snížit svoji daňovou povinnost. Za zneužití práva jsou považována jak jednání procesního charakteru, např. opakované žádosti o prodlužování lhůt, tak i (domnělé) porušení hmotněprávních daňových norem. Jedná se o situace, kdy daňový subjekt postupuje přesně podle textu zákona, ale jeho postup je následně zpochybněn správcem daně s tím, že zákon byl sice dodržen, ale došlo ke zneužití práva daňovým subjektem a nedošlo k naplnění zamýšleného cíle právního předpisu. Od začátku roku 2013 se o zneužití práva velice často hovořilo v souvislosti s postupem starobních důchodců, kteří si přerušili pobírání důchodu na 1. 1. 2013. Cílem tohoto textu bylo poukázat na souvislosti takového jednání a pokusit se odpovědět na otázku, zda došlo k porušení zásady zákazu zneužití práva a zda je tedy takové jednání v rozporu se zákonem, nebo bylo jednání poplatníků daně v souladu s právem.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info