Informace o publikaci

Evoluce genetického elementu SCCmec u rodu Staphylococcus

Autoři

INDRÁKOVÁ Adéla MAŠLAŇOVÁ Ivana PANTŮČEK Roman DOŠKAŘ Jiří

Rok publikování 2014
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis Bakterie rodu Staphylococcus patří mezi významné humánní a veterinární patogeny způsobující lokální a systémové infekce. Jejich patogenita závisí na produkci faktorů virulence a obsahu determinant rezistence k běžně užívaným antimikrobiálním látkám. Tyto faktory virulence a rezistence jsou často kódovány mobilními genetickými elementy - genomickými ostrovy, ostrovy patogenity, profágy, stafylokokovými chromozomovými kazetami (SCC) nebo plazmidy. Rychlá evoluce stafylokokových klonů přispívá ke značné variabilitě kmenů a ke vzniku nových multirezistentních kmenů. V posledních letech je obzvlášť obtížná léčba infekcí způsobených meticilin-rezistentními kmeny Staphylococcus aureus (MRSA). Rezistence k meticilinu je kódována na mobilním genetickém elementu – stafylokokové chromozomové kazetě mec (SCCmec). Kazeta se vyznačuje mozaikovou strukturou a nese často další geny pro faktory rezistence a virulence. V současné době je popsáno 11 různých typů SCCmec elementů, které kódují gen mecA odpovědný za rezistenci k meticilinu. SCC elementy byly objeveny u mnoha různých druhů rodu Staphylococcus a mohou být pravděpodobně horizontálně přenášeny nejen mezi různými kmeny druhu S. aureus, ale i napříč různými druhy rodu Staphylococcus. Přesný mechanismus přenosu a evoluce tohoto elementu je stále diskutován a je předmětem dalšího výzkumu.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info