Informace o publikaci

Assessment to Pupils with Specific Learning Difficulties in Russian Language Teaching in the Qualitative Educational Research

Název česky Hodnocení žáků se specifickými poruchami učení ve výuce ruského jazyka v kvalitativním pedagogickém výzkumu
Autoři

GRENAROVÁ Renée

Rok publikování 2014
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Přiložené soubory
Popis Text k hodnocení žáků se specifickými poruchami učení v ruském jazyce výuce a ke kvalitativnímu výzkumu vzdělávání přináší výsledky výzkumné studie zaměřené na problematiku hodnocení ve výuce ruského jazyka u žáků se specifickými poruchami učení. Studie byla realizována v rámci výzkumného záměru Speciální potřeby žáků v kontextu rámcových vzdělávacích programů (MSM 0021622443). Autor analyzoval problematiku hodnocení výuky ruského jazyka v České republice. Cílem výzkumu uvedeného v textu je zjistit, jak učitelé ruštiny na druhém stupni základních škol a v nižších ročnících středních škol v Jihomoravském kraji hodnotí své žáky se specifickými poruchami učení. Výzkumné metody: obsahová analýza, dotazníkové šetření, diskuse v ohniskové skupině.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info