Informace o publikaci

Příslušnost dohodnutá stranami

Autoři

FILANOVÁ Silvie

Rok publikování 2014
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Popis V uvedené kapitole autorky je podrobena rozboru problematika příslušnosti založené na základě dohody stran. V úvodu kapitoly autorka představuje institut prorogační dohody z pohledu vývoje jeho právní úpravy. Autorka popisuje charakter dohody o příslušnosti, její výhody a potencionální nevýhody, působnosti a předpoklady aplikace článku 25 Nařízení Brusel Ibis, který prorogaci upravuje. V další části kapitoly autorka analyzuje jednotlivá rozhodnutí, v nichž Soudní dvůr podrobil výkladu některé klíčové pojmy vztahující se k prorogační dohodě.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info