Informace o publikaci

Trest uveřejnění rozsudku v trestním právu právnických osob

Autoři

GAĽO Dušan

Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Trestní právo
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Obor Právní vědy
Klíčová slova Posting a public notice of the decision in the criminal law of legal persons
Přiložené soubory
Popis Článek se zabývá trestem uveřejnění rozsudku v trestním právu právnických osob jako relativně novým institutem českého trestního práva. Text podává analýzu právní úpravy tohoto institutu a provádí komparaci s institutem uveřejnění rozsudku dle předpisů občanského práva procesního a s tresty ztráty čestných titulů a vyznamenání jako difamujícími tresty ukládanými fyzickým osob. Je provedeno srovnání s právní úpravou a využitím tohoto institutu v právních řádech Francie Článek se zabývá trestem uveřejnění rozsudku v trestním právu právnických osob jako relativně novým institutem českého trestního práva. Text podává analýzu právní úpravy tohoto institutu a provádí komparaci s institutem uveřejnění rozsudku dle předpisů občanského práva procesního a s tresty ztráty čestných titulů a vyznamenání jako difamujícími tresty ukládanými fyzickým osob. Je provedeno srovnání s právní úpravou a využitím tohoto institutu v právních řádech Francie Článek se zabývá trestem uveřejnění rozsudku v trestním právu právnických osob jako relativně novým institutem českého trestního práva. Text podává analýzu právní úpravy tohoto institutu a provádí komparaci s institutem uveřejnění rozsudku dle předpisů občanského práva procesního a s tresty ztráty čestných titulů a vyznamenání jako difamujícími tresty ukládanými fyzickým osob. Je provedeno srovnání s právní úpravou a využitím tohoto institutu v právních řádech Francie Článek se zabývá trestem uveřejnění rozsudku v trestním právu právnických osob jako relativně novým institutem českého trestního práva. Text podává analýzu právní úpravy tohoto institutu a provádí komparaci s institutem uveřejnění rozsudku dle předpisů občanského práva procesního a s tresty ztráty čestných titulů a vyznamenání jako difamujícími tresty ukládanými fyzickým osob. Je provedeno srovnání s právní úpravou a využitím tohoto institutu v právních řádech Francie Článek se zabývá trestem uveřejnění rozsudku v trestním právu právnických osob jako relativně novým institutem českého trestního práva. Text podává analýzu právní úpravy tohoto institutu a provádí komparaci s institutem uveřejnění rozsudku dle předpisů občanského práva procesního a s tresty ztráty čestných titulů a vyznamenání jako difamujícími tresty ukládanými fyzickým osob. Je provedeno srovnání s právní úpravou a využitím tohoto institutu v právních řádech Francie Článek se zabývá trestem uveřejnění rozsudku v trestním právu právnických osob jako relativně novým institutem českého trestního práva. Text podává analýzu právní úpravy tohoto institutu a provádí komparaci s institutem uveřejnění rozsudku dle předpisů občanského práva procesního a s tresty ztráty čestných titulů a vyznamenání jako difamujícími tresty ukládanými fyzickým osob. Je provedeno srovnání s právní úpravou a využitím tohoto institutu v právních řádech Francie a Polska.
Související projekty: