Informace o publikaci

Rodičovské dráhy. Dvacet let vývoje české porodnosti v sociologické perspektivě

Autoři

FUČÍK Petr CHROMKOVÁ MANEA Beatrice Elena

Rok publikování 2014
Druh Editorství odborné knihy
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Popis V této knize zkoumáme, jak Češi během dvaceti let po sametové revoluci měnili své přístupy k rodičovství. Pro sociologii je toto téma důležité nejen proto, že změny ve velikosti a věkovém složení populace znamenají základní parametry společnosti, o níž chce vypovídat, ale zejména proto, že rodičovství a jeho okolnosti zásadně ovlivňují podobu historické osy sociálních struktur. Jelikož všechny jevy, které společnost vytvářejí, nutně procházejí reflexí lidského vědomí, banální fakt biologického přetrvávání sumy jedinců, kteří společnost tvoří, se stává zajímavým teoretickým problémem hledání procesů, jež umožňují reprodukci sociálních struktur. Dynamika mezi sociální reprodukcí, tedy přetrváváním sociálního řádu mezi generacemi, a sociální změnou, tedy zanikáním sociálních institucí a jejich obměnou, je v mikrostrukturálním měřítku spojena s procesy socializace, které probíhají v návaznosti na rodičovství. Rodina či okruh osob v blízkosti jedince samozřejmě nejsou jediným socializačním prostředím, nicméně vzhledem ke své povaze stále tvoří průsečík, v němž se jednotlivé socializační vlivy protínají, jednotí, třídí, získávají či mění svoji povahu, jsou reinterpretovány, eliminovány či posilovány. Proto vnímáme zkoumání porodnosti v teoretičtější rovině, jako hledání odpovědi na obecnější otázku, v jakém kontextu probíhá a bude probíhat nejen biologická, ale zejména sociální reprodukce.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info