Informace o publikaci

Habitual Residence as a Single Connecting Factor under the Succession Regulation

Název česky Obvyklý pobyt jako jednotné kritérium v nařízení o dědictví
Autoři

DRLIČKOVÁ Klára ROHOVÁ Iveta

Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Popis Příspěvek se věnoval pojmu obyvklý pobyt jako obecnému kritériu určujícímu jak příslušnost, tak i rozhodné právo v nařízení o dědictví. Nejprve byly představeny cíle a obsah nařízení, které přináší jednotná pravidla pro příslušnost, rozhodné právo, uznání a výkon rozhodnutí a veřejných listin. Jádrem příspěvku byla analýza pojmu obvyklý pobyt v přeshraničním dědictví. Byly zhodnoceny výhody a nevýhody tohoto kritéria s ohledem na jeho vhodnost a schopnost naplnit cíle nařízení.
Související projekty: