Informace o publikaci

Právo rozhodné pro dědické právní poměry - vybrané otázky (srovnání úpravy v ZMPS a Nařízení o dědictví)

Autoři

DRLIČKOVÁ Klára

Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Popis Příspěvek se věnoval otázce práva rozhodného pro dědické právní poměry, srovnání úpravy vybraných otázek v ZMPS a v Nařízení o dědictví.
Související projekty: