Informace o publikaci

Linear AR Models for Description of a Stress-Test Heart Rate in Horses

Logo poskytovatele
Název česky Lineární AR modely srdeční rytmus koní při zátěži
Autoři

HOLČÍK Jiří HODÁSOVÁ Terézia MELKOVA Pavlina DRABKOVA Zuzana HANAK Jaroslav

Rok publikování 2015
Druh Článek ve sborníku
Konference IFMBE Proceedings
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Doi http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-11128-5_113
Obor Aplikovaná statistika, operační výzkum
Klíčová slova heart rate variability; stress test; AR model
Popis Příspěvek popisuje postup identifikace parametrů AR modelu posloupnosti hodnot srdeční frekvence snímané z koní během zátěžového testu. Pomocí vyvinutého algoritmu se odhaduje poloha pólů AR modelu 2. řádu, který reprezentuje dominantní stacionární složku okamžité srdeční frekvence. Stacionární složka je určena pomocí Hammingovy dolní propusti s impulzní odezvou, jejíž délka je optimalizována tak, aby výsledná posloupnost byla co nejstacionárnější. Experimentálně byla zjištěno, že moduly nalezených pólů se pohybovaly v rozsahu od 0,963 do 1,0, přičemž nejmenší hodnoty byly pro koně s nejmenší úrovní zdatnosti, nejvyšší hodnoty pro nejlepší koně. Podobně fáze pólů se pohybovala od 0,01 do 0,03 Hz, když nejmenší hodnota charakterizovala koně s nejhorší zdatností a naopak.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info