Informace o publikaci

Faktory ovlivňující postoje veřejnosti k lidem s postižením

Autoři

PANČOCHA Karel

Rok publikování 2014
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Příspěvek představuje výzkumné šetření postojů české veřejnosti vůči lidem s postižením. Bylo využito adaptované subškály nástroje MRAI-R (Mental Retardation Attitude Inventory – Revised), který měří sociální akceptaci a neakceptaci kontaktu s lidmi s postižením v různých kontextech (vzdělávání, zaměstnávání, každodenní kontakt). Zjišťovali jsme souvislost mezi kontaktem respondentů s lidmi s postižením, znalostmi a dovednostmi respondentů, týkajících se osob s postižením a sociální akceptací různých vztahů. Výsledky ukazují, že pozitivní postoje jsou ovlivněny kontaktem a znalostmi o lidech s postižením.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info