Informace o publikaci

Aktuální změny v taxonomii rodu Staphylococcus

Logo poskytovatele
Autoři

ŠVEC Pavel PANTŮČEK Roman SEDLÁČEK Ivo PETRÁŠ Petr

Rok publikování 2015
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Zprávy Centra Epidemiologie a Mikrobiologie
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Mikrobiologie, virologie
Klíčová slova Staphylococcus; taxonomy; sp. nov.; subsp. nov.
Popis Od léta 2013, kdy jsme ve Zprávách CEM naposled referovali o aktuálních taxonomických změnách v rodu Staphylococcus, bylo popsáno pět dalších nových stafylokoků. V červenci 2013 byl v International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology (IJSEM) popsán druh S. jettensis, který byl následně v lednu 2014 reklasifikován jako třetí poddruh S. petrasii. Tento nový poddruh S. petrasii subsp. jettensis se stejně jako další poddruhy S. petrasii vyskytuje v humánním klinickém materiálu. V letošním lednu byl publikován popis dalších dvou druhů S. argenteus a S. schweitzeri. Oba druhy jsou koaguláza pozitivní a fenotypově i fylogeneticky jsou velmi blízké druhu S. aureus. Aktuálně byly v IJSEM přijaty do tisku popisy dalších dvou nových stafylokoků. V březnu byl akceptován popis celkem již devátého stafylokoka popsaného českými autory, S. petrasii subsp. pragensis, izolovaného z humánního klinického materiálu. Dalším, zatím posledním popsaným druhem, je S. argensis, izolovaný v Německu z říčního sedimentu. V současnosti zahrnuje rod Staphylococcus 49 různých druhů, 9 druhů má dva poddruhy, jeden tři a jeden čtyři poddruhy.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info