Informace o publikaci

K otázce posouzení schopnosti spotřebitele splácet spotřebitelský úvěr

Autoři

ŠŤAVÍKOVÁ ŘEZNÍČKOVÁ Iva

Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Jurisprudence
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Obor Právní vědy
Klíčová slova consumer; creditworthiness; invalidity; burden of proof
Přiložené soubory
Popis Článek se zabývá otázkami souvisejícímí s povinností poskytovatele úvěru posoudit úvěruschopnost spotřebitele. Autorka se zaměřila na analýzu obsahu této povinnosti a nesení důkazního břemene, a to v kontextu rozsudku Soudního dvora EU ve věci CA Consumer Finance SA proti Ingrid Bakkaus, Charline Bonato, Florianu Bonatovi. V poslední části článku je věnován prostor soukromoprávním následkům spojených s poskytnutím úvěru při porušení povinnosti ověřit úvěruschopnost spotřebitele, kdy ustanovení § 9 zákona o spotřebitelském úvěru uvádí, že takové smlouvy jsou neplatné. V této souvislosti autorka interpretuje ustanovení nového občanského zákoníku zakotvující neplatnost právního jednání.
Související projekty: