Informace o publikaci

Surgical Methods in Mouse Tooth Autotransplantation Research

Název česky Chirurgické metody při výzkumu autotransplantace zubů u myší
Autoři

LANGOVÁ Petra ŠTEMBÍREK Jan POKORNÁ Martina NAVRÁTIL Michal MATALOVÁ Eva BUCHTOVÁ marcela

Rok publikování 2015
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Popis Autotransplantace zubů je jednou z možností, jak v zubním oblouku nahradit chybějící zuby. Tato metoda je oproti protetickému či implantologickému řešení přirozenou cestou náhrady chrupu. Ačkoli převažují výhody a úspěch, setkáváme se při operacích i s komplikacemi, které musejí být následně řešeny, jako jsou ankylóza nebo zánět. To understand regenerative processes after autotransplantations, several animal models and histological/molecular methods have been established. We review recent achievements in autotransplantation techniques with using animal models and the evaluation of advantages and disadvantages of their using as showed also in our experiments. The most common laboratory animals used in autotransplantation research are mice and rats. Despite the monophyodont dentition and reduced dental formula together with hypsodont incisors and toothless diastema, numerous findings can be successfully extrapolated from rodents to humans. Various parameters of successful autotransplantation such as periodontal tissue regeneration, reinnervation or revascularisation have already been proved in the mouse. The autotransplantation of teeth currently has a firm place in the field of dentistry because of preserving the physiological properties of teeth, periodontal and alveolar bone.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info