Informace o publikaci

Metavyhledavače a právní ochrana databází

Autoři

FIALOVÁ Eva

Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Revue pro právo a technologie
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Obor Právní vědy
Klíčová slova search engines; database rights; intellectual property
Popis Článek se zabývá rozhodnutím Soudního dvora Evropské unie Innoweb (C-202/12) týkajícího práva pořizovatele databáze. Metavyhledávač provádí zužitkování celého obsahu databáze chráněné nebo jeho podstatné části, jestliže poskytuje koncovému uživateli formulář pro vyhledávání, jež v podstatě nabízí stejnou funkčnost jako formulář databáze, překládá vyhledávací dotazy koncových uživatelů v reálném čase, přičemž prohledává všechny údaje databáze, a koncovému uživateli prezentuje nalezené výsledky ve formátu své internetové stránky.
Související projekty: