Informace o projektu
Rozšíření a inovace vysokoškolského vzdělávání v odvětví práva a technologií

Logo poskytovatele
Kód projektu
CZ.1.07/2.2.00/07.0471
Období řešení
6/2009 - 12/2011
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta

Dosažitelnost špičkového vzdělání v různých odvětvích tzv. technologického práva a především práva ICT je nutným předpokladem rozvoje znalostní ekonomiky. Ohlasy z praxe stále zdůrazňují potřebu rozšíření a zkvalitnění přípravy absolventů právnických oborů v uvedených odvětvích, a to pro české, evropské i mezinárodní právní prostředí. Cílem projektu je modernizace současných a zavedení nových specializovaných kursů v oborech technologického práva s důrazem na právo informačních a komunikačních technologií (právo ICT). Projekt rovněž počítá s rozšířením stávající spolupráce se zaměstnavateli z řad specializovaných právních kanceláří, hi-tech společností, soudnictví a státní správy.
Cílovou skupinou projektu jsou především studenti magisterských a bakalářských programů PrF MU a pracovníci VŠ. Realizaci projektu zajistí především akademičtí pracovníci PrF MU, v malé míře budou zapojeni i externisté včetně expertů ze zahraničí.

Publikace

Počet publikací: 4


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info