Informace o publikaci

EU Financial Services Legislation Terminology Chaoss

Název česky Chaos v terminologii EU legislativy týkajícící se finančních služeb
Autoři

SCHWEIGL Johan

Druh Článek ve sborníku
Konference System of Financial Law. Financial Markets
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Obor Právní vědy
Klíčová slova Financial services; European Commission; Cross-sectoral Study on Terminology; Legal Translation; Financial Stability; Financial Services Action Plan
Přiložené soubory
Popis Autor ve svém článku zkoumá systém definic a klíčových pojmů užívaných v legislativě EU týkající se finančních služeb. Ve svém předchozím článku (2013) autor zkoumal studii Evropské komise nazvanou "Cross-sectoral Study on Terminology as Defined in the EU Financial Services Legislation" a představil svá doporučení, jak by tato studie mohla být prohloubena. V tomto článku autor rozšířil svá předchozí zjištění a prohloubil svoji analýzu. Vedle terminologie evropské legislativy týkající se finančních služeb se soustředil i na problematiku právního jazyka a překladů zkoumané oblasti legislativy. "Jedná se o zacílenou publikaci na jedno téma (finacial law). Bylo požádáno na zařazení do WOS."
Související projekty: