Informace o publikaci

Manifestations of Tacit Knowledge in Metaphors of Student Teacher

Název česky Projevy tacitních znalostí v metaforách studentky učitelství
Autoři

SVOJANOVSKÝ Petr NEHYBA Jan

Rok publikování 2015
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis V prezentaci se nejdříve věnujeme operacionalizaci tacitních znalostí tak, aby je bylo možné výzkumně uchopovat. Tacitní znalosti definujeme v kontrastu ke znalostem explicitním na základě dvou kritérií - míra uvědomovanosti znalosti a míra artikulovatelnosti znalosti. Jako klíčový element při výzkumu tacitních znalostí byly identifikovány metafory. Cílem vystoupení je prezentovat výsledky kvalitativní studie, konkrétně jednoho případu - studentky učitelství Aleny. Empirický materiál byl získáván s pomocí netradiční metody vedení hloubkového rozhovoru zvané "čistý jazyk". Hledali jsme odpověď na výzkumnou otázku, jak se tacitní znalosti projevují v metaforách studentky učitelství. Výsledkem jsou čtyři konkrétní projevy tacitních znalostí, které jsme v datech identifikovali. V závěru diskutujeme otázku, zda se spíše než na odhalování (či zexplicitňování) tacitních znalostí orientovat na jejich záměrné ovlivňování.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info