Informace o publikaci

Use of capillary electrophoresis - frontal analysis for the charcterization of binding between biomacromolecules and ligands

Logo poskytovatele
Název česky Využití kapilární elektroforézy - frontální analýzy k charakterizaci vazby mezi biomakromolekuly a ligandy
Autoři

MICHALCOVÁ Lenka GLATZ Zdeněk

Rok publikování 2015
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis Znalost hodnot vazebných konstant je klíčovou pro porozumění interakcí na molekulární úrovni, což muže vést k vývoji nových a lepších léčiv k ošetření nejrůznějších nemocí. Mnoho technik je možné využít ke stanovení tohoto parametru, ale zejména CE-FA má výhodu v tom, že stanovuje afinitu mezi vazebnými partnery v nativním stavu, bez imobilizace a značení. Další výhodou je, že lze využít měření v roztoku, který je svým složením blízký fyziologických podmínkám. Mezi další nezanedbatelné výhody samozřejmě patří nízká spotřeba vzorku, vysoké rozlišení a práce s ne zcela přečištěnými vzorky. V prezentaci bylo shrnuto využití kapilární elektroforézy ke stanovení vazebných parametrů, její výhody a nevýhody.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info